CursoNombreCódigoCréditos ECTSCarácterTemporalidadGuía 14/15Guía 15/16Guía 16/17Guía 17/18Guía 18/19
Idioma Moderno III (Inglés)
100592
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno III (Francés)
100740
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno III (Alemán)
100542
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno III (Árabe)
100736
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno III (Italiano)
100871
6
Obligatoria
1er cuat.
Fonética y Fonología
100594
6
Obligatoria
1er cuat.
Literatura Hispánica de los Siglos XVIII y XIX
100602
6
Obligatoria
1er cuat.
Teoría de la Narración
100608
6
Obligatoria
1er cuat.
Optativa 1
-
6
Optativa
1er cuat.
-
-
-
-
-
Lexicología y Semántica
100595
6
Obligatoria
2º cuat.
Teorías Lingüísticas Actuales
100598
6
Obligatoria
2º cuat.
Literatura Hispánica de los Siglos XX y XXI
100603
6
Obligatoria
2º cuat.
Optativa 2
-
6
Optativa
2º cuat.
-
-
-
-
-
Optativa 3
-
6
Optativa
2º cuat.
-
-
-
-
-