CursoNombreCódigoCréditos ECTSCarácterTemporalidadGuía 14/15Guía 15/16Guía 16/17Guía 17/18Guía 18/19
Idioma Moderno IV (Inglés)
100593
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno IV (Francés)
100741
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno IV (Alemán)
100543
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno IV (Árabe)
100737
6
Obligatoria
1er cuat.
Idioma Moderno IV (Italiano)
100872
6
Obligatoria
1er cuat.
Historia de la Lengua
100597
6
Obligatoria
1er cuat.
Literatura Hispánica Medieval y Renacentista
100604
6
Obligatoria
1er cuat.
Psicolingüística
100599
6
Obligatoria
1er cuat.
Optativa 4
-
6
Optativa
1er cuat.
-
-
-
-
-
Variación Lingüística
100596
6
Obligatoria
2º cuat.
Literatura Hispánica del Siglo de Oro
100605
6
Obligatoria
2º cuat.
Literatura Comparada
100609
6
Obligatoria
2º cuat.
Optativa 5
-
6
Optativa
2º cuat.
-
-
-
-
-
Optativa 6
-
6
Optativa
2º cuat.
-
-
-
-
-