J. Redondo and R. Torné (eds.) (2014). Apocalipsi, catàbasi i mil·lenarisme a les literatures antigues i la seua recepció. Ámsterdam: Adolf M. Hakkert

Main Article Content

Inés Soler Serrano

Article Details

Section
Book Reviews