Proclamación definitiva de canditatos/as electos/as